Email : info@mijndna.nl 
Tel. : 0299479057
Fax

:

0842 - 207926
Postbus 94535
1090 GM  Amsterdam

Vaderschapstest
Familieonderzoek
Meerlingtest
DNA profiel
DNA cadeau tip

Vaderschapstest Familieonderzoek Tweelingtest DNA profiel


Home
Over ons
Verantwoording
Prijslijst
Bestellen
FAQ
Persberichten
Contact
Informatieve links

Familie onderzoek

DNA familie onderzoek toont aan of twee of meer personen biologisch verwant zijn. Hiervoor zijn veel verschillende testen beschikbaar waaronder de vaderschapstest, moederschapstest en tweelingtest. 
Andere mogelijkheden zijn:

Broer/zus relatie: om vast te stellen of twee personen dezelfde ouder(s) hebben, dus of het gaat om broers en zussen of halfbroers en halfzussen.

Grootouder/kleinkind: om een relatie vast te stellen tussen iemand en zijn/haar vermoedelijke grootouders.

Tante/oom relatie: hierbij wordt de waarschijnlijkheid gemeten dat iemand de biologische tante of oom is van een ander persoon.

DNA familie onderzoek kan belangrijk zijn om duidelijkheid te krijgen over verwantschap, bijvoorbeeld voor stamboomonderzoek, of om een stuk gemoedsrust te vinden.
Het vaststellen van familierelaties via DNA kan een ingewikkelde zaak zijn. Daarom zal MijnDNA.nl u op maat adviseren. 
MijnDNA.nl maakt voor familieonderzoek gebruik van meerdere genetische testmethoden zoals:

  •  DNA Profielen, waarbij genetische profielen van twee of meer personen worden vergeleken , zodat een waarschijnlijkheidsberekening kan worden gemaakt ter vaststelling van een biologische verwantschap.

  • Y-chromosoom (YSTR), waarbij een biologische verwantschap kan worden vastgesteld in de mannelijke lijn.

  • Mitochondriaal DNA (mtDNA), waarbij een biologische verwantschap tussen mannen en vrouwen kan worden vastgesteld via de vrouwelijke lijn.

Familie onderzoek vergt in de regel wat meer tijd. Dit kan oplopen tot 4 weken, afhankelijk van de onderzoeksvraag en de beschikbaarheid van de monsters.
Belangrijk daarbij is te weten dat de waarschijnlijkheden waarmee kan worden gewerkt toenemen naarmate het aantal deelnemers aan het familie onderzoek stijgt. MijnDNA.nl adviseert dan ook altijd zoveel mogelijk familieleden mee te laten doen.
Evenals bij andere testen stuurt MijnDNA.nl de resultaten van het onderzoek alleen naar de aanvrager van de test, zodat de gegevens niet bij andere personen terecht komen.

De prijzen van familie onderzoek kunnen sterk verschillen. MijnDNA.nl zal u een prijsopgave doen als de onderzoeksvraag duidelijk is. 
Richtprijzen voor standaardsituaties vindt u hieronder.
Deze prijzen zijn inclusief BTW.

TEST DEELNEMERS PRIJS (euro)
broer/zus 2 vermoedelijke broers/zussen
1 biologische ouder
330
halfbroer/halfzus 2 vermoedelijke halfbroers/zussen
1 biologische ouder
330
1 grootouder/kleinkind 1 grootouder1 kleinkind
1 biologische ouder
330
2 grootouders/kleinkind beide grootouders 1 kleinkind
1 biologische ouder
430
tante/oom relatie 1 vermoedelijke tante/oom
1 vermoedelijke neef/nicht
300
extra persoon voor alle testen prijs per extra persoon 110
Y-chromosoom prijs per persoon 175
mtDNA prijs per persoon 175
extra onderzoeksrapport per extra exemplaar 25
monsterafnamepakket   gratis

Om een familie onderzoek aan te vragen klikt u hier

MijnDNA.nl uw betrouwbare partner voor alle vragen over DNA
home | bestellen | prijslijst | algemene voorwaarden | privacy