Email : info@mijndna.nl 
Tel. : 0299479057
Fax

:

0842 - 207926
Postbus 94535
1090 GM  Amsterdam

Vaderschapstest
Familieonderzoek
Meerlingtest
DNA profiel
DNA cadeau tip

Vaderschapstest Familieonderzoek Tweelingtest DNA profiel


Home
Over ons
Verantwoording
Prijslijst
Bestellen
FAQ
Persberichten
Contact
Informatieve links

FAQ

Algemeen
Vaderschapstest/Moederschapstest
Familierelaties
Meerlingtest
DNA profielen

              

            

             

          

            

Algemeen

Hoe vraag ik een DNAtest aan?

U kunt op verschillende manieren de door u gewenste DNA test aanvragen:
1. u vult het aanvraagformulier in en verstuurt deze on line
2. u belt Mijndna.nl op nummer 0900-6456362 (40ct/min) waarna uw aanvraag telefonisch met u wordt afgestemd
3. u print een aanvraagformulier uit, vult deze in en stuurt het op naar ons

Terug naar de vragen klik hier!

Is het DNA monsterafnamepakket gratis?

Als u besluit het onderzoek uit te laten voeren, dan ontvangt u het monsterafnamepakket gratis. U betaalt dan alleen de kosten van het onderzoek (zie prijslijst).

Terug naar de vragen klik hier!

Hoeveel kost een DNA test?

Dit is afhankelijk va de test waarvoor u kiest en de snelheid waarmee u de uitslag wilt ontvangen. Een overzicht van de prijzen vindt u op de prijslijst.

Terug naar de vragen klik hier!

Wanneer en hoe moet ik betalen?

U betaalt de onderzoeken vooraf, via een overschrijving of contante storting op ons rekeningnummer 4713026

Terug naar de vragen klik hier!

Uit welke monsters kan DNA verkregen worden?

DNA is verkrijgbaar uit alle lichaamseigen stoffen zoals speeksel, sperma, bloed, haar, nagels etc. Ook kan DNA worden verkregen van items waarop lichaamssporen aanwezig zijn zoals kauwgum,sigarettenpeuken, drinkglazen etc.
Opgemerkt wordt dat het verkrijgen van DNA uit monsters anders dan wangslijmvlies of bloed een moeizaam proces kan zijn, waarbij succes in geen geval is gegarandeerd. Bovendien spelen ethische kwesties en wettelijke kaders een belangrijke rol. De (on)mogelijkheden zullen dus van geval tot geval moeten worden bekeken.

Terug naar de vragen klik hier!

Kan ik haarmonsters insturen?

DNA in haar concentreert zich met name in de haarwortel. Nadat het haar (met de wortel) is uitgetrokken zal het DNA binnen enkele dagen tot weken degenereren, afhankelijk van de kwaliteit van het haar. De kans dat een DNA profiel uit haar zichtbaar wordt is, onder goede condities maximaal 50%.

Terug naar de vragen klik hier!

Zijn wangslijmvliesmonsters net zo betrouwbaar als bloedmonsters?

Ja, het DNA profiel is in alle lichaamseigen stoffen gelijk, dus de wijze van monsterafname is daarop niet van invloed.

Terug naar de vragen klik hier!

Hoe lang is een DNA monster houdbaar?

Onder de voorwaarde dat de monsters op de juiste wijze zijn bewaard, blijven zij enkele maanden tot zelfs enkele jaren houdbaar.
Voor wangslijmvlies betekent dit op kamertemperatuur, na goed uit laten drogen. Niet bewaren in plastic in verband met schimmelvorming
Voor bloed 1 EDTA buisje (5 ml) volbloed bewaren op kamertemperatuur/in de koeling. Niet invriezen.

Terug naar de vragen klik hier!

Hoe betrouwbaar zijn de uitslagen van DNA onderzoek?

Mijndna.nl werkt met de hoogste standaard die beschikbaar is voor DNA onderzoek. Voor de standaardtesten betekent dit een waarschijnlijkheid in de uitslag van meer dan 99,995%. Als profielen niet overeenkomen (zoals uit een vaderschapsonderzoek kan blijken) geldt een waarschijnlijkheid van 100%.
Bij andere dan standaardtesten, zoals bij familieonderzoeken, kan de waarschijnlijkheid dalen, afhankelijk van de beschikbare monsters en onderlinge relaties. Mijndna.nl zal geen uitslagen afgeven met waarschijnlijkheden die zakken onder de 90%. Een en ander in overleg met de klant.

Terug naar de vragen klik hier!

Waardoor kan een DNA monster beschadigd raken?

Als het wattenstaafje te lang vochtig blijft (dagen), kan schimmelvorming optreden en kan het DNA beschadigd raken. Eten en drinken vlak voor monsterafname kan de DNA concentratie nadelig beïnvloeden. Verder kan een bloedtransfusie of beenmergtransplantatie invloed hebben op het DNA als dit wordt geïsoleerd uit bloed (dus niet bij wangslijmvlies). Verder kan DNA beschadigd raken door chemicaliën of extreem hoge temperaturen.

Terug naar de vragen klik hier!

Vanaf welke leeftijd kunnen DNA monsters worden afgenomen?

DNA kan worden afgenomen vanaf de geboorte, omdat de DNA profielen niet veranderen naarmate men ouder wordt.

Terug naar de vragen klik hier!

Vaderschapstest/Moederschapstest

Hoe betrouwbaar is de uitslag?

Een verwantschap wordt aangetoond in de hoogste categorie voor DNA onderzoek (aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid). Dit betekent dat de waarschijnlijkheid van de uitslag hoger is dan 99,995%.
Als het onderzoek aantoont dat er geen verwantschap tussen de deelnemers bestaat, dan is die uitslag 100% waarschijnlijk.

Terug naar de vragen klik hier!

Waar kan ik meer informatie vinden over de vaderschapstest/moederschapstest?

Op het internet vindt u een hoeveelheid aan aanbieders van DNA testen. Naast wetenschappelijke pagina’s kunt u zich daar op een test oriënteren. Mijndna.nl ondersteunt de (Engelstalige) internetsite www.paternitytests.info. Daar wordt uitgebreid ingegaan op de testen en waar een consument zoal op zou moeten letten bij hun keuze voor een aanbieder. 

Terug naar de vragen klik hier!

Wanneer wordt een vaderschapstest uitgevoerd?

Er zijn allerlei redenen te bedenken om een vaderschapstest/moederschapstest uit te laten voeren. Deze zijn vaak zeer persoonlijk. In de praktijk zien we regelmatig de volgende categorieën terug:
 • Voor gemoedsrust en duidelijkheid
 • Bij echtscheidingen, alimentatie of gezagskwesties
 • Bevestigen van ouderschap bij alternatieve conceptie technieken zoals IVF
 • Angst voor babyverwisseling bij de geboorte in een ziekenhuis
 • Bevestiging van ouderschap bij adoptiezaken
 • Bevestiging van familieband bij hereniging van broers en zussen
 • Ter ondersteuning van juridische familiezaken voor tussenkomst van de rechter
 • In verband met erfenissen en andere kwesties van ouders of grootouders
 • Bevestiging van familieband bij emigratie/remigratie

Terug naar de vragen klik hier!

Kan ik de uitslag in een rechtbank gebruiken?

De rechter in Nederland is autonoom en zal dus van geval tot geval bekijken of de uitslag van een DNA onderzoek in het belang is van een specifieke zaak. Daarbij worden vooral de belangen van het kind meegewogen. Als u van plan bent het onderzoeksresultaat te gebruiken in een rechtzaak dan is het belangrijk te kiezen voor een faciliteit die door de rechtbank is erkend als getuige voor vaderschapsonderzoeken. Wij kunnen u hierin adviseren.

Terug naar de vragen klik hier!

Wie moeten meedoen aan het onderzoek?

Voor een vaderschapsonderzoek is het, om te komen tot een correcte uitslag, voldoende om te beschikken over de monsters van het kind en de vermoedelijke vader. In Nederland geldt als aanvullende richtlijn dat de moeder geen bezwaar maakt tegen het uitvoeren van de test. Mijndna.nl houdt zich aan deze richtlijn. Als de moeder niet deelneemt aan het onderzoek zal dan ook een verklaring van geen bezwaar worden bijgevoegd. 
Het is de verantwoording van de aanvrager om de wetgeving en voorwaarden te kennen indien hij/zij buiten Nederland woonachtig is.

Terug naar de vragen klik hier!

Hoe lang duurt het voordat de uitslag bekend is?

De uitslag van een vaderschapstest/moederschapstest is binnen 15 werkdagen bekend. Indien u dit wenst kunt u tegen een meerprijs besluiten te kiezen voor een premium test, waarbij de uitslag binnen 10 werkdagen bekend is, of voor een priority test waarbij de uitslag binnen 6 werkdagen bekend is.

Terug naar de vragen klik hier!

Hoe neem ik monsters af?

Als u de test aanvraagt, ontvangt u van Mijndna.nl duidelijke instructies hoe u de wangslijmvliesmonsters afneemt. Dit is een eenvoudige en pijnloze procedure waarbij u celmateriaal opvangt met behulp van een steriel wattenstaafje aan de binnenkant van de wang.

Terug naar de vragen klik hier!

Familierelaties

Wanneer wordt een familieonderzoek uitgevoerd?

Redenen om een familieonderzoek uit te voeren zijn divers en persoonlijk. We noemen:
 • Gemoedsrust en duidelijkheid
 • Nieuwsgierigheid of onderzoek van stambomen etc.
 • Kwesties rond erfenissen en adoptie (laat in dat geval de monsters afnemen door een huisarts inclusief identificatie en een verklaring)
 • Vaststellen van familiebanden als men elkaar een tijd uit het oog is verloren

Terug naar de vragen klik hier!

Kunnen de gemeenschappelijke grootouders van een neef en nicht bepaald worden?

Als de neef en nicht verbonden zijn in de vrouwelijke lijn (de beide moeders zijn zussen) dan kan via het mtDNA worden vastgesteld hoe hun onderlinge relatie ligt naar hun beider moeders. Ook kan een vergelijkend DNA profiel worden gemaakt van de neef en nicht. Andere familieleden zullen dan bij het onderzoek betrokken moeten worden teneinde de onderlinge relaties met een acceptabele waarschijnlijkheid vast te stellen.

Terug naar de vragen klik hier!

Wat als twee vermoedelijke vaders neven zijn?

Het DNA onderzoek zou opmerken wie van de twee de biologische vader is. Het verdient aanbeveling dat beide vermoedelijke vaders meedoen.

Terug naar de vragen klik hier!

Als de monsters van een deelnemer niet beschikbaar zijn wat dan?

Als het door omstandigheden niet mogelijk is te beschikken over de monsters van een van de deelnemers (bijvoorbeeld door overlijden) zal Mijndna.nl in overleg met u de (on)mogelijkheden bekijken. Inschakeling van andere familieleden of het gebruik van een andere onderzoekstechniek kan in die gevallen een oplossing bieden.

Terug naar de vragen klik hier!

Welke monsters kunnen worden ingestuurd?

Monsters voor verwantschapsonderzoek worden in principe afgenomen met behulp van het Mijndna.nl monsterafnamepakket (wangslijmvlies) of door een arts (bloed). Alternatieve monsters of materialen zoals haren, nagels, tissues, kauwgum etc. worden eerst telefonisch doorgesproken. Dit in verband met de lagere slagingskans en de ethische grens.

Terug naar de vragen klik hier!

Hoe lang duurt het voordat de uitslag bekend is?

De resultaten van een familieonderzoek kunnen tot 4 weken op zich laten wachten. Dit komt omdat dit type onderzoek vrij complex kan zijn. Ook de waarschijnlijkheden zijn vaak wat lager dan die van de standaardonderzoeken. U zult hier vooraf over geïnformeerd worden.

Terug naar de vragen klik hier!

Meerlingtest

Wat wordt via een tweelingtest vastgesteld?

Via een tweelingtest wordt vastgesteld of er sprake is van een eeneiige dan wel een twee-eiige tweeling. Een eeneiige tweeling is identiek en heeft ook een identiek DNA profiel. Twee-eiige tweelingen daarentegen hebben in principe dezelfde overeenkomsten als een ‘gewone’ broer/zus relatie.

Terug naar de vragen klik hier!

Hoe betrouwbaar is een tweelingtest?

De waarschijnlijkheid in de uitslag van een tweelingtest valt binnen de hoogste categorie voor DNA onderzoek; aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid. Dit betekent dat de waarschijnlijkheid in de uitslag hoger is dan 99,995%

Terug naar de vragen klik hier!

Wanneer wordt een tweelingtest uitgevoerd?

De redenen om een tweelingtest uit te voeren zijn divers en persoonlijk. We noemen:
 • Onderzoek naar familierelaties en stambomen
 • Nieuwsgierigheid van ouders of een tweeling zelf
 • Medische indicatie in geval van orgaan- of bloeddonatie tussen de tweeling

Terug naar de vragen klik hier!

Hoe lang duurt het voordat de uitslag bekend is?

De uitslag van een tweelingtest is binnen 15 werkdagen bekend. Indien u dit wenst kunt u tegen een meerprijs kiezen voor een premium test waarbij de uitslag binnen 10 werkdagen bekend is, of voor een priority test, waarbij de uitslag binnen 6 werkdagen bekend is.

Terug naar de vragen klik hier!

DNA profielen

Wat is een DNA profiel test?

Ieder persoon beschikt over een eigen DNA profiel, waardoor een unieke identificatie van personen mogelijk wordt. Door een DNA profiel te laten maken en op te slaan kan hiervan in een later stadium gebruik worden gemaakt als dit mogelijk mocht zijn. De profielen kunnen later ook worden gebruikt om een biologische verwantschap vast te stellen of uit te sluiten, bijvoorbeeld als mensen na overlijden van de aanvrager aanspraak willen maken op een nalatenschap.

Terug naar de vragen klik hier!

Waar moet ik op letten?

DNA profielen worden vaak ingezet na het overlijden van de aanvrager of bij calamiteiten, zoals ontvoering. Het verdient dan ook aanbeveling om de monsters af te laten nemen door een onafhankelijk persoon, bij voorkeur een huisarts, die tevens de deelnemer identificeert en een verklaring opstelt en ondertekent.
Wij raden u sterk aan het profiel te laten bekrachtigen door een notaris en het aldaar ook in bewaring te geven.

Terug naar de vragen klik hier!

Waarvoor wordt een DNA profiel gebruikt?

Redenen om een DNA profiel te laten opmaken zijn divers en persoonlijk. We noemen:
 • Aantonen van familieverwantschap als derden een deel van een nalatenschap claimen
 • Voor het geval een familieverwantschap moet worden aangetoond op het moment dat de monsters, bijvoorbeeld door overlijden, niet meer beschikbaar zijn.
 • Om te voorkomen dat, door tussenkomst van de rechtbank, kostbare opgraving/herbegraven noodzakelijk is, als een situatie daarom vraagt. Denk daarbij bijvoorbeeld aan personen die claimen een kind te zijn van de overledene
 • Om altijd een duidelijk DNA profiel beschikbaar te hebben, nu en in de toekomst, als er zich calamiteiten voordoen zoals sporenonderzoek en identificatie bij vermissing, plotseling overlijden of ontvoering.
 • Het geruststellende gevoel dat een DNA profiel is opgeslagen en gebruikt kan worden.

Terug naar de vragen klik hier!

Hoe lang duurt het voordat de uitslag bekend is?

Het DNA profiel is bekend binnen 10 werkdagen.

Terug naar de vragen klik hier!

Hoe en waar worden de testresultaten bewaard?

De DNA profielen worden naar de aanvrager verstuurd, die ze vervolgens kan laten bekrachtigen bij een notaris. Ook kunnen de profielen aldaar in bewaring worden gegeven met instructies van de aanvrager hoe en wanneer deze te gebruiken. Ook kunt u er voor kiezen de profielen vergezeld van gebruiksinstructies in bewaring te geven bij Mijndna.nl tegen een bewaarvergoeding van 25 euro per jaar.

Terug naar de vragen klik hier!

Wie kan de testresultaten opvragen?

Testresultaten worden niet aan derden overhandigd zonder uitdrukkelijke toestemming van de aanvrager. In de gebruiksinstructie geeft de aanvrager aan wanneer hij/zij het noodzakelijk acht gebruik te maken van zijn/haar DNA profiel.
Ook kan de aanvrager partijen machtigen zodat zij over de profielen kunnen beschikken. Te denken valt aan CEO’s, mensen met een ‘high risk profile’ en Captains of Industry die een security manager machtigen.

Terug naar de vragen klik hier!

MijnDNA.nl uw betrouwbare partner voor alle vragen over DNA
home | bestellen | prijslijst | algemene voorwaarden | privacy